Den attraktiva staden

Vår utgångspunkt är att de norrländska städerna har förutsättningar att bli attraktiva levnadsmiljöer som lockar en mångfald av människor. Städerna driver hela regionens tillväxt och utveckling.

För att Norrland ska ta tillvara på möjligheterna krävs en medveten och aktiv planering av framtidens bebyggelse och infrastruktur. Det krävs av alla de norrländska städerna. Vi har tittat närmare på Umeå som fungerar som ett exempel i visionen.

Förtätade städer

Umeås befolkning har år 2070 ökat från 120 000 till 300 000 invånare. Inflyttning av människor från hela Sverige och resten av världen innebär en spännande stad präglad av mångfald och en mix av kulturer. Umeå är en stad där man trivs och vill stanna i.

Ön, Umeås gröna hjärta, har utvecklats till en toppmodern stadsdel med bostäder för 50 000 människor.

Ökad livskvalitet och trivsel

I den attraktiva staden finns tillgång till utbildning och forskning. Det lockar till kunskapsintensivt företagande, ett blomstrande näringsliv och rikt kulturliv. Närheten till naturen och ett aktivt friluftsliv lockar människorna i staden som samtidigt njuter av ett pulserande nöjesliv med restauranger, caféer och mötesplatser som passar alla.

Hållbara, smarta bostäder

Energieffektiva lösningar skapar energiöverskott i fastigheterna som ger möjlighet till hållbara, smarta och billiga bostäder. Smarta kylskåp som skickar inköpslistan direkt till matbutiken, persienner med inbyggda solceller och flexibla planlösningar bidrar till ett behagligare liv.

Hållbara, smarta bostäder

Gröna transporter i staden

Elcykeln är främsta färdmedlet på is- och snöfria vägar som värms upp med hjälp av spillvärme från industrierna. De bilar som finns drivs av förnyelsebara, fossilfria drivmedel. Som komplement finns även stadens ”SkyTrain” som går i en ringled i de centrala delarna av staden. Automatiserade tåg avgår varannan minut och gör det enkelt att ta sig fram i staden.


Tillbaka till startsidan