Så arbetade vi fram vision Norrland 2070

Tillsammans med studenter på Umeå universitetet har lektor Katrin Holmqvist-Sten från CERUM, Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet genomfört flera workshops. Gymnasieelever vid Dragonskolan i Umeå har fått berätta om vad som skulle få dem att bosätta sig i en norrländsk stad även i framtiden. Professor Lars Westin, CERUM har tagit fram en rapport om vad forskningen säger om framtidens Norrland med fokus på Umeå. Även andra forskare från olika norrlandsuniversitet har intervjuats om Norrlands framtid.

Workshop Umeå Universitet

Workshop Umeå Universitet

Workshop Umeå Universitet


Tillbaka till startsidan