Så påverkas Norrland

Skanska ser en enorm utvecklingspotential i Norrland. För att kunna ta tillvara på dessa möjligheter krävs en medveten och aktiv planering av framtidens bebyggelse och infrastruktur.

Tre megatrender påverkar:

  • När befolkningen ökar måste mer byggas och produceras runt om i världen och efterfrågan på Norrlands naturresurser ökar.
  • Urbaniseringen gör att allt fler väljer att flytta till de norrländska städerna.
  • Klimatförändringar och höjda temperaturer innebär att människor söker sig till områden som Norrland med mer behagliga temperaturer, både för att bo och leva, och som besökare.

Så påverkas Norrland

Alltför ofta stannar framtidsdiskussionen om Norrland vid en syn på regionen som ett råvaruskafferi. Vi menar att det är viktigt att blicka bortom den tunga industrin. Ju fortare Norrland kompletterar sitt fokus på naturresurser med ett fokus på människor som den centrala resursen, desto starkare kommer regionen att utvecklas. Utvecklingspotentialen finns ibland annat forskning, turism och nyföretagande.

Vår utgångspunkt är att de norrländska städerna har förutsättningar att bli attraktiva levnadsmiljöer som lockar en mångfald av människor – kraftcentra som driver hela regionens tillväxt och utveckling. Det attraktiva Norrland är också det tillgängliga Norrland med vägnät, järnväg och flygförbindelser som krymper avstånden till, och i Norrland.


Tillbaka till startsidan