Så krymper vi avstånden

Det attraktiva Norrland är också det tillgängliga Norrland, både nationellt och internationellt.

Nordic Light International Airport

År 2070 är luftfarten i det närmaste utsläppsfri och flygresor görs på biojetbränsle kombinerat med solceller. En ny internationell storflygplats utanför Umeå behövs för att boende, turister, affärsresenärer och forskare ska kunna röra sig smidigt till och från norra Sverige. Avgörande är att flygplatsen har mycket goda förbindelser ut i regionen genom både inrikesflyg och höghastighetståg.

Nordic Light International Airport

Elektrifierade vägar

Mindre fordon drivs på fossilfria bränslen och även tunga vägtransporter är utsläppsfria tack vare nära 300 mil elektrifierade vägar.

Elektrifierade vägar

Snabba tåg i nya sträckningar

Med tåg som går i hastigheter kring cirka 350 kilometer per timme kan en effektiv och kraftfull kustjärnväg byggas från Luleå i norr till Stockholm i söder. Elbilen kan man som passagerare enkelt ta med på tågresan. Nya järnvägsnät har byggts, ut mot fjällvärlden och ut till atlanthamnen i Mo i Rana i Norge. Även sträckningen mellan Sundsvall-Åre-Trondheim har utvecklats och förbättrats.

Malmbanan från Luleå till Narvik har förbättrats med effektiv snabbtågsräls, dubbelspår och sidogrenar till nya gruvor.

Snabba tåg i nya sträckningar

Förbindelse över Kvarken

Vägen över Kvarken via tunnlar, broar och vägbankar har äntligen blivit verklighet och knyter samman Umeå och Vasa i Finland och blir en effektiv transportväg sidledes mellan atlanthamnen i Mo i Rana och Finland med förbindelse med Ryssland.


Tillbaka till startsidan