En region som vill växa behöver kapital för investeringar

Skanska uppskattar att investeringsbehovet för att utveckla infrastrukturen i Norrland till cirka 200 miljarder kronor och att utveckla Umeå till en stad för 300 000 invånare uppgår till cirka 230 miljarder kronor. Detta motsvarar en investering på 1,25 miljoner för varje ny Umeåbo.

Detta kräver samarbete och kapital, nya finansiella instrument måste utvecklas. Utöver en dynamisk lokal finans- och fastighetsmarknad kan pensionskapital investeras via olika former av offentlig-privata samarbeten, så kallade OPS-lösningar.

En region som vill växa behöver kapital för investeringar

Stadsutställning i Norrland 2030

År 2030 har det gått 100 år sedan Stockholmsutställningen. Den markerade då ett avstamp för det moderna Sverige. Skanska föreslår en stadsutställning 2030 i någon av de norrländska städerna där arkitektur, design och teknik presenteras med fokus på framtidens moderna och globala stad. Vilken norrländsk stad antar utmaningen?


Tillbaka till startsidan